СТУДИО ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ GEORGIEFF БУРГАС

За всички, които искат да се докоснат до зашеметяващото изкуство на българския фолклор. Научете едни от най-популярните български хора, усетете тяхната динамика и красота.

ГРУПИ

____

Заниманията по групи в танцово студио "Georgieff", се провеждат в град Бургас, ж.к. "Изгрев" в танцова зала при СОУ "Добри Чинтулов", както следва:

ГРУПА ЗА НАЧИНАЕЩИ

вторник и четвъртък
от 18:20 до 19:30 часа

ГРУПА ЗА НАПРЕДНАЛИ

понеделник и сряда
от 18:20 до 19:30 часа

 

"Народния танц е достъпен за всеки, който желае да го научи и да го играе."

ЗА НАС

____

В нашето съвремие танцът се определя като музикално изкуство, тъй като отмерените и ритмични движения на човешкото тяло са съчетани с музика като дават художествен израз на душевните изживявания на човек.

Танцовото ни богатство носи в основата си твърде старинни черти, въпреки превратната съдба на българския народ. И днес, в много части на България, народът продължава да поддържа своите танцови традиции, макар и в по-съвременна форма. Народният танц е заемал важно място в обществения и семеен живот на българите. Свое място той има и в нашето съвремие.

Наред с всички общи черти, типични като цяло за стила на българския народен танц, могат да се открият и специфични разлики в танците на различни краища на страната. На основата на тракийски, прабългарски и славянски белези при образуването на българския етнос, на редица причини от исторически, икономически и социален характер, разлика в условията на материалния и духовен живот и други, можем да разграничим народните танци на Северозападни и Средна Северна България, шопски, тракийски, добруджански, пирински и родопски. Всички те, разгледани по отделно, могат да се разделят на отделни части и региони, отличаващи се със свои специфични белези, спрямо съседни на тях в рамките на съответната област.

Ние, в "Студио за народни танци Georgieff", от създаването си до днес, сме създали и изтанцували многобройни хора и комбинации от всички области и краища на България. Характерът на българските народни танци, както и на танците на другите народи е специфичен и неповторим. Това е така, защото всеки народ в отделни епохи се е развивал в конкретна историческа обстановка, довела до създаването на бит и душевност, нямащи свое повторение у други народи.

Тук, в нашето студио, запознаваме танцьорите с български фолклор и с обработени хора на съседни нам страни.

Българинът танцува с цялата си духа и цялото си тяло така, че се получават извънредно красиви и изразителни координации от движенията на отделните части на тялото, доизяснени и подчертани от одухотворен израз на лицето.

Жизнерадостния и здрав по дух българин е създал едно танцово богатство, непреходно по своята същност и с жизнеутвърждаващо бодро настроение, независимо от това, че народът ни е преживял изключително трудни периоди по пътя на своето развитие. Въпреки своята трудна съдба, нашият народ е успял да запази както народностното си самосъзнание, така и танцовото си богатство от чуждо влияние.

Така нашият народ изгражда единна по своя цялостен облик материална и духовна култура със съответните регионални отлики и я предава от поколение на поколение в продължение на столетия чак до наши дни.

В условията на нашето общество се полагат големи грижи за възраждане и опазване на българския фолклор.

"Студио за български народни танци Georgieff" е създадено през месец октомври 2009г. от хореограф Тодор Георгиев. Започвайки с малцина любители на българското хоро, днес студиото наброява над 150 танцьори в различни групи. За краткото си съществуване, "Студио Georgieff" е участвало в многобройни концерти, конкурси, и фестивали в страната и чужбина. През месец март 2011г. при конкурс на школите за любители в Бургас "Студио Georgieff" е обявено за представител на Община Бургас.

КОНТАКТИ

____

Заповядайте при нас, за да се запознаете с богатството на българския народен танц.

Можете да ни откриете в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев" в танцова зала при СОУ "Добри Чинтолов".

тел. 0889 475976

/Хореограф Тодор Георгиев/